Objavljeno: 12.2.2019.

15. sjednica Općinskog vijeća Vitez

XV. sjednica Općinskog vijeća Vitez održat će se u srijedu, 13. 2. 2018. godine (srijeda), s početkom u 10 sati, u sali Općinskoga vijeća Vitez.

 

Uz usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice održane 19.12.2018.godine, odgovore na postavljena vijećnička pitanja i postavljanje novih, na sjednici će se razmatrati dnevni red od 17 točaka.

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog proračuna općine Vitez za 2019. godinu;

 2. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna općine Vitez za 2019. godinu;

 3. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Općine Vitez;

 4. Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2019. godinu;

 5. Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za 2018.godinu;

 6. Informacija o realizaciji javnih nabavi za 2018.godinu;

 7. Informacija o stanju vodoopskrbe na području općine Vitez za period travanj 2017.- siječanj 2019. godine;

 8. Nacrt odluke o lokalnim nerazvrstanim cestama i gradskim ulicama na području općine

Vitez;

 1. Informacija o stanju u oblasti šumarstva na općini Vitez;

 2. Prijedlog odluke o izmjenama kriterija za dodjelu studentskih stipendija;

 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta JU „Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez;

 4. Plan i Program rada J.U. „Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez za 2019.godinu;

 5. Plan i Program rada J.U. Dječji vrtić „Vitez“ za pedagošku 2018/2019.godinu;

 6. Prijedlog rješenja o izuzimanju zemljišta u korist općine Vitez (Anto Brković);

 7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Ismeta Delić);

 8. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Vlado Paškalj);

 9. Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez.

 Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (HRV)

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (BOS)