Objavljeno: 13.2.2019.

Izglasan nikada veći Proračun općine Vitez

Na danas održanoj 15. sjednici Općinsko vijeće usvojilo je Proračun općine Vitez za 2019. godinu koji iznosi 10.837.000 KM.

Osim proračuna usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna općine Vitez za 2019. godinu, a usvajanju je prethodila Javna rasprava (do 10. 01. 2019.) na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju prijedloga proračuna mogli sudjelovati građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, sportskih i kulturnih organizacija, udruge građana i neprofitne organizacije.

Za financiranje Proračuna planiran je iznos od 10.837.000 maraka, što je najviši iznos proračuna u povijesti općine Vitez.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima Proračuna općine Vitez su Kapitalni izdaci, gotovo 4 milijuna maraka, i to za realizaciju projekata koji će poboljšati uvjete života građana općine Vitez. Među navedenim projektima je izgradnja mosta na rijeci Lašvi, rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine, unapređenje sustava vodosnabdijevanja, te rekonstrukcija kanalizacijskog sustava.

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 462.000 KM i to: 135.000 KM za izgradnju mosta na rijeci Lašvi, 55.000 KM za nabavku komunalne opreme, prvenstveno kanti i kontejnera, čime će općina Vitez biti jedina u Federaciji BiH koja je 100% pokrivena kantama za otpad. Među kapitalnim izdacima su i 103.000 KM od FBiH za rekonstrukciju kanalizacijske mreže; 161.000 KM za izgradnju putne infrastrukture u PC 96-2, predviđeni su izdaci za utopljavanje zgrade Vatrogasnog doma u Starom Vitezu.

U tekućim transferima Proračuna za 2019. godinu (3,4 milijuna maraka) Općina Vitez je prepoznala dodatna izdvajanja za studentske stipendije, izdvajanja za porodilje, te za socijalno ugrožene stanovnike općine Vitez.

Kapitalni primici planirani su u iznosu od 2.300.000 KM. Iznos od 300.000 KM odnosi se na prodaju stalnih sredstava općine (trafo stanice) i 2.000.000 KM od kredita za infrastrukturu.

Kreditnim zaduženjem Općina Vitez će realizirati kapitalne projekte koji stvaraju najveće probleme većini građana općine Vitez, a to su zastario kanalizacijski sustav u čiju rekonstrukciju Općina Vitez u narednom periodu planira uložiti sredstva.

Proračun za 2019. godinu predvidio je i izdatke za plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 milijuna KM). Izdaci se odnose na planirani rast plaća za 3 % čime će se osnovica plaće djelatnika Općine Vitez od 310 KM izjednačiti sa osnovicom plaća djelatnika u općinama u Kantonu Središnja Bosna.

Općina Vitez ne planira zapošljavanje novih djelatnika kako su naveli pojedini mediji. U radni će odnos biti primljeni novi djelatnici nakon odlaska u mirovinu djelatnika iz nekoliko općinskih službi.

Kako je na sjednici Općinskog vijeća Vitez istaknuo općinski načelnik Tomislav Bošnjak-Matić, općina Vitez nikada nije ostvarila veći proračun, koji za 2019. godinu iznosi 10.837.000 KM.


 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom