Objavljeno: 13.2.2019.

Izglasan nikada veći Proračun općine Vitez

Na danas održanoj 15. sjednici Općinsko vijeće usvojilo je Proračun općine Vitez za 2019. godinu koji iznosi 10.837.000 KM.

Osim proračuna usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna općine Vitez za 2019. godinu, a usvajanju je prethodila Javna rasprava (do 10. 01. 2019.) na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju prijedloga proračuna mogli sudjelovati građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, sportskih i kulturnih organizacija, udruge građana i neprofitne organizacije.

Za financiranje Proračuna planiran je iznos od 10.837.000 maraka, što je najviši iznos proračuna u povijesti općine Vitez.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima Proračuna općine Vitez su Kapitalni izdaci, gotovo 4 milijuna maraka, i to za realizaciju projekata koji će poboljšati uvjete života građana općine Vitez. Među navedenim projektima je izgradnja mosta na rijeci Lašvi, rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine, unapređenje sustava vodosnabdijevanja, te rekonstrukcija kanalizacijskog sustava.

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 462.000 KM i to: 135.000 KM za izgradnju mosta na rijeci Lašvi, 55.000 KM za nabavku komunalne opreme, prvenstveno kanti i kontejnera, čime će općina Vitez biti jedina u Federaciji BiH koja je 100% pokrivena kantama za otpad. Među kapitalnim izdacima su i 103.000 KM od FBiH za rekonstrukciju kanalizacijske mreže; 161.000 KM za izgradnju putne infrastrukture u PC 96-2, predviđeni su izdaci za utopljavanje zgrade Vatrogasnog doma u Starom Vitezu.

U tekućim transferima Proračuna za 2019. godinu (3,4 milijuna maraka) Općina Vitez je prepoznala dodatna izdvajanja za studentske stipendije, izdvajanja za porodilje, te za socijalno ugrožene stanovnike općine Vitez.

Kapitalni primici planirani su u iznosu od 2.300.000 KM. Iznos od 300.000 KM odnosi se na prodaju stalnih sredstava općine (trafo stanice) i 2.000.000 KM od kredita za infrastrukturu.

Kreditnim zaduženjem Općina Vitez će realizirati kapitalne projekte koji stvaraju najveće probleme većini građana općine Vitez, a to su zastario kanalizacijski sustav u čiju rekonstrukciju Općina Vitez u narednom periodu planira uložiti sredstva.

Proračun za 2019. godinu predvidio je i izdatke za plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 milijuna KM). Izdaci se odnose na planirani rast plaća za 3 % čime će se osnovica plaće djelatnika Općine Vitez od 310 KM izjednačiti sa osnovicom plaća djelatnika u općinama u Kantonu Središnja Bosna.

Općina Vitez ne planira zapošljavanje novih djelatnika kako su naveli pojedini mediji. U radni će odnos biti primljeni novi djelatnici nakon odlaska u mirovinu djelatnika iz nekoliko općinskih službi.

Kako je na sjednici Općinskog vijeća Vitez istaknuo općinski načelnik Tomislav Bošnjak-Matić, općina Vitez nikada nije ostvarila veći proračun, koji za 2019. godinu iznosi 10.837.000 KM.


 

Ostale vijesti

14.8.2019.   Obavijest o komunalnom otpadu

9.8.2019.   Čestitka povodom Kurban Bajrama

8.8.2019.   Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za poslovno uslužni objekt – benzinska crpka s pratećim sadržajima vl.«TP- Benz» d.o.o.Vitez

7.8.2019.   Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva

5.8.2019.   JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez (Zona obuhvata Regulacioni plan PC-96-2 i Gornji Vitez I i II)

24.7.2019.   ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA PARKETA U GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez