Objavljeno: 15.2.2019.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-3-01-5-483/2019
Vitez, 13.2.2019. godine
 
 
Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni  glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez, po prijedlogu Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj na svojoj  15. redovnoj  sjednici održanoj dana 13.2.2019.godine d o n i j e l o  je
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez
 
 
I.
 
1.Predloženi Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez je prihvatljiv i o istom vodit će se javna rasprava do 13.4.2019.godine.
 
2.Pozivaju se zainteresovani da u pismenoj formi dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke-Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
 
3.Tekst Nacrta zainteresovanim dostupan na sljedećim linkovima:
HRV ; BOS
 
 
II.
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
 
          PREDSJEDNIK
             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
       Hidajet   Sivro

 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama