Objavljeno: 15.2.2019.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-3-01-5-483/2019
Vitez, 13.2.2019. godine
 
 
Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni  glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez, po prijedlogu Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj na svojoj  15. redovnoj  sjednici održanoj dana 13.2.2019.godine d o n i j e l o  je
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez
 
 
I.
 
1.Predloženi Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez je prihvatljiv i o istom vodit će se javna rasprava do 13.4.2019.godine.
 
2.Pozivaju se zainteresovani da u pismenoj formi dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke-Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
 
3.Tekst Nacrta zainteresovanim dostupan na sljedećim linkovima:
HRV ; BOS
 
 
II.
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
 
          PREDSJEDNIK
             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
       Hidajet   Sivro

 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU