Objavljeno: 15.2.2019.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-3-01-5-483/2019
Vitez, 13.2.2019. godine
 
 
Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni  glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez, po prijedlogu Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj na svojoj  15. redovnoj  sjednici održanoj dana 13.2.2019.godine d o n i j e l o  je
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez
 
 
I.
 
1.Predloženi Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez je prihvatljiv i o istom vodit će se javna rasprava do 13.4.2019.godine.
 
2.Pozivaju se zainteresovani da u pismenoj formi dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke-Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
 
3.Tekst Nacrta zainteresovanim dostupan na sljedećim linkovima:
HRV ; BOS
 
 
II.
 
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
 
          PREDSJEDNIK
             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
       Hidajet   Sivro

 

Ostale vijesti

25.2.2020.   POZIV na "edukaciju o zimskoj rezidbi voća"

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez