Objavljeno: 15.3.2019.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-14-2-811/19
Datum, 13.03.2019.g.
 
Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) općinski načelnik raspisuje:
 
JAVNI POZIV  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ  ZA 2019. GODINU
                                                                                            
I-PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz proračuna općine Vitez za 2019.g. za podršku projektima nevladinih organizacija koji se realiziraju u prioritetnim oblastima važećih strateških dokumenata općine Vitez. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Općina Vitez poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. EKOLOGIJA
1.1. Unapređenje i zaštita okoliša
1.2. Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta

  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO
          2.1. Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja djece sa teškoćama u razvoju, osoba
                 sa invaliditetom i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi
          2.2. Razviti zdrave stilove života kod mladih

3. SPORT

    3.1. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz takmičarske aktivnosti i treninge
    3.2. Uključenje djece školskog uzrasta u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja
    3.3. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz sportske manifestacije

4. KULTURA  I MLADI

4.1. Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva
       u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine)
4.2. Podizanje svijesti mladih o važnosti kulture kroz kulturne manifestacije
4.3. Jačanje uloge mladih u društvu kroz edukaciju i aktivizam
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte ne može biti manji od 1.000,00 KM  niti veći  od 8.000 KM po jednom projektu. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da se mogu odobriti sredstva za maksimalno dva  projekta aplicirana na različite prioritetne oblasti. 
 
Općina Vitez zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta treba trajati od jedan (1) do pet (5) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati do 31.12.2019.godine.
 
 
II-PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
III- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na
DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 13. ožujka/marta do 10. travnja/aprila 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info  ili osobno - preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić - Radman.
Informativni sastanak za zainteresirane organizacije „Otvoreni dan“ bit će održan u Vitezu 18. ožujka/marta 2019. godine, u razdoblju od 11 do 12 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.  Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.    
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese 
katica.radman@opcinavitez.info. Pitanja se mogu postavljati do 02.travnja/aprila 2019.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
IV-PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu:Općina Vitez, Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte ,Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
sa naznakom 'za projekte nevladinim organizacijama', ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.
Rok za predaju aplikacija je 10. travnja/aprila 2019. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Druga strana koverte mora sadržavati  puno ime i adresu aplikanta i puni naziv projekta.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Vitez (
www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Smjernice za aplikante


Hrvatski jezik Bosanski jezik
1. Projektni prijedlog 1. Projektni prijedlog
2. Pregled proračuna 2. Pregled budžeta
3. Matrica logičkog okvira 3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije 4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu 5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikaciona forma 6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti 7. Izjava o podobnosti
8. Lista za provjeru 8. Lista za provjeru

 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić

 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez