Objavljeno: 25.4.2019.

REALIZACIJA PROJEKATA ASFALTIRANJA LOKALNIH PUTEVA KOJI SU UGOVORENI U 2018.GODINI

Zavšeno je asfaltiranje dionica lokalnih puteva na općini Vitez za koje su ugovori zaključeni u 2018.godini, ali zbog loših vremenskih uslovi nisu realizirani u 2018..godini.
 
Urađene su slijedeće dionice
 
          1.Uređenje platoa kod Mejtefa u naselju Donja Večeriska, vrijednost ugovorenih
             radova 12.382,18 KM;
            2.Asfaltiranje puta od propusta prema kući Matoševića, vrijednost ugovorenih radova
              9.576,73 KM;
            3.Asfaltiranje puta u naselju Novaci, vrijednost ugovorenih radova 9.215,43 KM.
Radove je izvodio „ADŽIĆ ASFALT” d.o.o. Žepče. Sredstva za realizaciju ovih poslova osigurana su iz bužeta općine Vitez
 
Trenutno je u toku izvođenje radova  na asfaltiranju puta M-5 Kalvarija, vrijednost ugovrenih poslova je 46.385,53 KM, Ministarstvo privrede SBK je za ovu dionicu osiguralo sredstva u iznosu od 35.000,00 KM. Izvođač radova su „DOBOJPUTEVI”.
 
 
Vitez, 25.04.2019.g.
         

                                                         POMOĆNIK NAČELNIKA
 

                                                        Muhamed Rebihić