Objavljeno: 6.5.2019.

ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu plastenika

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-24-1-3314/18-5
Vitez, 06.05.2019. godine                                                                                                 
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH broj“ 49/06), raspisanog Javnog poziva za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od   100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu broj 01-1-24-1-3314/18-3 od 26.03.2019. godine, provedene procedure od strane Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i konačne liste uspješnih kandidata broj 04-24-1-3314/18-31 od 24.04. 2019. godine općinski Načelnik donosi:
 

ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom uz sufinansiranje
 
Član 1.
 
Na osnovu provedene procedure plastenici od 100 m2 sa pratećom opremom uz sufinansiranje se dodjeljuju slijedećim kandidatima:
 

redni broj prezime i ime adresa
01 FEJZI EDIN STARI VITEZ
02 MUSLIĆ SANIDA STARI VITEZ
03 ČANGALOVIĆ MELISA KRUŠČICA
04 MUŠINOVIĆ VELID LUPAC
05 BERTOVIĆ JOSIP STARA BILA
06 HUREM BEGO SIVRINO SELO
07 DUMANČIĆ ŽELJO JARDOL
08 HASKIĆ AMMAR DONJA VEČERISKA
09 PEZER ZIJAD DUBRAVICA
10 TADIĆ BARIŠIĆ SLAVEN KRUŠČICA
11 BENGIR SAFET GAČICE
12 PATKOVIĆ MUHAMED PREOČICA
13 SIVRO SENAD SIVRINO SELO
14 KALČO ZENAJDA DONJA VEČERISKA
15 TADIĆ DANIJELA KRUŠČICA
16 SIVRO ZEKIJA POČULICA
17 RIBO FAHRUDIN STARA BILA
18 ŠIPČIĆ ENVER TOLOVIĆI
19 TOPČIĆ DŽEVAHIR STARI VITEZ
20 HASKIĆ NAŠID DONJA VEČERISKA
 
Član 2.
 
Zaključeno sa rednim brojem dvadeset.
 
 
 
Član 3.
 
Izabrani kandidati su dužni, u skladu sa nastavkom procedure koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj i humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo, učestvovati u svim predviđenim aktivnostima implementacije projekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“- općina Vitez u 2019. godini.
 
Član 4.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić