Objavljeno: 10.5.2019.

ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI OPĆINSKIH STIPENDISTA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-38-1-529/19-3
Vitez, 08.05.2019.godine

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH»broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 5/08), Općinski načelnik d o n o s i

 

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI OPĆINSKIH STIPENDISTA

ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se nakon postupanja po uloženim žalbama i nakon utvrđenog činjeničnog stanja po službenoj dužnosti utvrđuje konačna rang lista općinskih stipendista za školsku 2018./2019.godinu i to da se vrši izmjena dijela preliminarne Liste studenata koji su se prijavili na općinski natječaj i onih koji su dobili stipendiju objavljene 18.04.2019. godine i to kako slijedi:

 • Redni broj 1 kategorija A, Vujica (Trpimir) Lana, korisnik stipendije Republike Hrvatske

 • Redni broj 4 kategorija A, Matić (Zlatko) Katarina, korisnik stipendije Republike Hrvatske

 • Redni broj 22 kategorija A, Mlakić (Goran) Ana, korisnik stipendije Republike Hrvatske

 • Redni broj 24 kategorija A, Sarajlić (Nusret) Ekrem, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 7 kategorija B, Hurem (Aladin) Amila, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 13 kategorija B, Šipčić (Enver) Arnel, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 22 kategorija B, Mujkanović (Senad) Ahmed, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 27 kategorija B, Mlakić (Mario) Marko, korisnik stipendije Republike Hrvatske

 • Redni broj 8 kategorija C, Jašarević (Senad) Rasema, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 9 kategorija C, Petrović (Miroslav) Marija, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 12 kategorija C, Damjanović (Zdenko) Barbara, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 14 kategorija C, Salkić (Faruk) Amina, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 19 kategorija C, Marić (Spomenko) Luka, korisnik stipendije Republike Hrvatske

 • Redni broj 24 kategorija C, Hrustić (Zijad) Merima, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 25 kategorija C, Mujezinović (Nihad) Elma, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 32 kategorija C, Patković (Salko) Amila, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 34 kategorija C, Jurčević (Ilija) Filip, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 38 kategorija C, Varupa (Nahid) Amna, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 39 kategorija C, Tuco (Senad) Almin, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 40 kategorija C, Vuleta (Božo) Katarina, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 42 kategorija C, Varupa (Amir) Sabina, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 45 kategorija C, Radoš (Stipo) Marija, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 47 kategorija C, Đotlo (Živko) Ivana, korisnik stipendije SBK

 • Redni broj 55 kategorija C, Haskić (Raško) Asim, korisnik stipendije SBK

 

te umjesto istih općinsku stipendiju ostvaruju sljedeći studenti:

 • Redni broj 1 kategorija A, Petrović (Frano) Maja

 • Redni broj 2 kategorija A, Bošnjak (Ivan) Marin

 • Redni broj 3 kategorija A, Torlić (Muhedin) Danijela

 • Redni broj 6 kategorija B, Pejović (Dragan) Petar

 • Redni broj 7 kategorija B, Zlotrg (Senad) Nedim

 • Redni broj 8 kategorija B, Gudelj (Boro) Antonio

 • Redni broj 9 kategorija B, Varupa (Amir) Mirzad

 • Redni broj 10 kategorija B, Bošnjak (Ivo) Ana

 • Redni broj 11 kategorija B, Kavazović (Sead) Belma

 • Redni broj 12 kategorija B, Ljubas (Franjo) Antonela

 • Redni broj 14 kategorija C, Matić (Zdravko) Franka

 • Redni broj 15 kategorija C, Cicvara (Salih) Ajla

 • Redni broj 16 kategorija C, Blažević (Mirko) Augustin

 • Redni broj 17 kategorija C, Mlakić (Tomislav) Iva

 • Redni broj 18 kategorija C, Smajić (Sedad) Mirza

 • Redni broj 19 kategorija C, Čerkez (Željo) Marija

 • Redni broj 20 kategorija C, Spahić (Šaćir) Belma

 • Redni broj 22 kategorija C, Mišković (Anto) Ivan

 • Redni broj 24 kategorija C, Matković (Branko) Monika

 • Redni broj 25 kategorija C, Haskić (Zikret) Belmin

 • Redni broj 28 kategorija C, Ahmić (Abdulah) Elvedin

 • Redni broj 29 kategorija C, Gudelj (Dragan) Stjepan

 • Redni broj 30 kategorija C, Šafradin (Dragica) Bojana

 • Redni broj 31 kategorija C, Omazić (Zoran) Martina

 • Redni broj 32 kategorija C, Matošević (Zdravko) Irena

 

U ostalom dijelu Lista ostaje nepromijenjena.

 

Članak 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić