Objavljeno: 22.5.2019.

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

Projekat „Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u suradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na Otvorenom danu i prvom sastanku sa mentorom.
 
Otvoreni dan će biti održan 28. svibnja/maja 2019. godine u vremeskom razdoblju od 11,00 do 12,00 sati u sali Općinskog vijeća u Vitezu. Ovo će biti prilika da se predstavnici zainteresiranih OCD-a jasnije upoznaju sa Smjernicama za aplikante javnog poziva te Informacijama o čestim greškama koje su OCD pravile u prethodnom javnom pozivu.
 
Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran takođe 28. svibnja/maja 2019. godine od 12,00 sati u sali Općinskog vijeća.
 
Dodatni sastanci koje organizira mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).