Objavljeno: 10.6.2019.

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Vitez, u utorak, 28. maja 2019. godine u trajanju od 11.00 do 13.00 sati održan je prvi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).
 
Prvi termin mentorskog sastanka je najavljen u oglasu za javni poziv objavljenom u novinama Većernji list, 15. maja 2019. godine kao i na zvaničnoj internet stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info) te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (
www.undp.org). Dodatno, kako bi se osiguralo da su OCD obaviještene o mentorskoj sesiji i Otvorenom danu, Općina Vitez je uputila poziv za učešće na informativnom sastanku za OCD Otvorenom danu kao i mentorskom sastanaku na službenoj internet stranici Općine Vitez.
 
Na početku mentorskog sastanka učesnicima je pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentora da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnika jedne OCD nije moguće. U toku trajanja javnog poziva, planirana su maksimalno četiri mentorska sastanka, a sve u zavisnosti od interesa predstavnika OCD.
 
Zbog činjenice da je mentorski sastanak organizovan odmah nakon informativnog sastanka Otvorenog dana, mentor nije imao potrebu prezentovati osnovne elemente javnog poziva, već je fokus stavljen na prezentaciju iskustava iz prošlogodišnjeg javnog poziva te su prezentovane najčešće greške koje su bile vezane za diskvalifikaciju, odnosno eliminatorne kategorije iz evaluacione matrice: finansijske i operativne kapacitete te relevantnost projektne ideje.
 
Dodatno, mentor je u toku svoje prezentacije naglasio važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Više puta je naznačeno da bi organizacije trebale započeti pripremu projektnih prijedloga i dokumentacije pravovremeno, kako bi u toku trajanja javnog poziva, učešćem na mentorskim sesijama mogli riješavati eventualne dileme.
 
U završnom dijelu sesije, predstavnici organizacija su postavili nekoliko pitanja koja se tiču formulacije konkretnih projektnih ideja, na što mentor prema opisu svojih dužnosti nije imao mandat da odgovara. Ponovljeno je da uloga mentora jeste da pomogne predstavnicima organizacija kako bi formulacija dijelova projektnog prijedloga bila u skladu sa metodologijom.
 
Zaključeno je da bi predstavnici organizacija trebali započeti sa izradom projektnog prijedloga što prije, te da za narednu mentorsku sesiju pripreme konkretna pitanja u skladu sa prezentovanom ulogom mentora.
 
Naredne mentorske sesije planirane je 11. 17. i 24. juni 2019. g. Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorsku sesiju mogu dostaviti na e-adresu Općine Vitez
katica.radman@opcinavitez.info .
 
 

 [1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez