Objavljeno: 21.6.2019.

Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Vitez, u  ponedeljak   17. juna/lipnja 2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.30 sati održan je treći od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).
 
Sastanku su, pored mentora i predstavnika općine Vitez, prisustvovala 3 predstavnika/ica OCD iz 2 OCDa (dvije žene i jedan  muškarac). Interesantno je spomenuti da je sve troje učesnika prisustvovalo i prethodnom mentorskom sastanku.
Na prošlom mentorskom sastanku je dogovoreno da učesnici dođu sa izrađenim logičkim okvirom ili barem njegovim dijelom kako bi sugestije od strane mentora imale svoju dodatnu vjerodostojnost. Tokom sastanka ponovljena je definicija specifičnog cilja kao središnjeg/razvojnog cilja koji se odnosi na koristi koje ciljna grupa/e imaju od projekta. U tom koontekstu sugerirano je učesnicima da dodatno razmotre svoj specifični cilj u skladu sa njegovom definicijom. Takođe je ponovljena definicija rezultata kao neposredni / materijalni rezultati (roba i usluge) koje projekt daje a koje su uvelike pod kontrolom menadžmenta. Učesnicima je sugerirano da postave optimalan broj rezultata (najmanje dva a ne više od pet) kako bi se njihovim ostvarenjem stvorile mogućnosti da se i specifični cilj dogodi. Učesnicima je također razjašnjeno da svaki od rezultata mora imati svoj set aktivnosti koji će dovesti do njegovog ostvarenja te je na plastičnim primjerima ukazano na značaj povezanosti rezultata i aktivnosti. Naglašeno je da se aktivnosti moraju staviti u funkciju ostvarenja rezultata a ne provoditi bez povezanosti sa njima.
U nastavku sastanka sa učesnicima se prošla aplikaciona forma i svi odjeljci unutar nje. Posebna pažnja je posvećena opisu aktivnosti gdje je naglašeno da se svaka od aktivnosti treba predstaviti na jasan i detaljan način. Na taj način će se i olakšati razumijevanje samog projektnog prijedloga a istovremeno će se olakšati i sama implementacija u slučaju da projekat bude odobren. Učesnicima je ukazano i na značaj adekvatne numeracije posebno u kontekstu jasnijeg razumijevanja onoga što su napisali.
Zadnji dio sastanka je posvećen izradi budžeta pri čemu je poseban akcenat stavljen na pojašnjenje kategorije ljudski resursi. Kako je bilo očito nerazumijevanje šta ulazi u kategoriju ljudski resursi učesnicima je pojašnjeno da u ovu kategoriju ulazi projektno osoblje kao što su primjera radi projekt menadžer i asistent projekt menadžera a ne edukatori, eksperti ili izvođači određenih aktivnosti tokom projekta. Također je apostrofiran i značaj poštovanja svih zakonskih propisa te shodno tome potrebi da se sve cifre iskazuju u bruto iznosu
 
Naredna, posljednja, mentorska sesija planirana je da se održi 24 juna  2019. godine. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine  kao i mjesto održavanja mentorske sesije. Obzirom da se radi o zadnjoj mentorskoj sesiji očekivati je da i broj učesnika bude veći[1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).