Objavljeno: 21.6.2019.

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresirane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Vitez.
 
Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 15. svibnja/maja i traje do 26.lipnja/juna 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.
 
Prema pravilima u istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član povjerenstva za evaluaciju u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni predlozi će biti diskvalificirani.
 
Ovaj poziv je otvoren od 21.lipnja/juna do 27. Lipnja/juna 2019. godine do 15,00 sati a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte:
katica.radman@opcinavitez.info. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti početkom mjeseca srpnja/jula 2019. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat će biti blagovremeno obaviješten. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika civilnog društva, kandidata će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Vitez.
 
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).