Objavljeno: 3.7.2019.

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u povjerenstvo/komisiji za evaluaciju je objavljen na web stranici Općine Vitez 21.lipnja/juna, te je bio otvoren do 27.lipnja/ juna 2019. godine.
 
Do predviđenog roka, ukupno se prijavilajedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa Bojana Dimitrijević iz Udruge „Volim Vitez“, prijava pristigla dana 26. Lipnja/juna 2019. godine
 
Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedan predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Vitez i UNDP-a / ReLOaD projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se ista izabere za člana povjerenstva za evaluaciju.
 
Predstavnica civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju povjerenstva od strane općinskog načelnika.
 
Članovi povjerenstva/komisije za evalauciju koju čine predstavnica civilnog društva sa područja općine Vitez, dva predstavnika Općine Vitez i dva predstavnika UNDP / ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).


Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama