Objavljeno: 3.7.2019.

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u povjerenstvo/komisiji za evaluaciju je objavljen na web stranici Općine Vitez 21.lipnja/juna, te je bio otvoren do 27.lipnja/ juna 2019. godine.
 
Do predviđenog roka, ukupno se prijavilajedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa Bojana Dimitrijević iz Udruge „Volim Vitez“, prijava pristigla dana 26. Lipnja/juna 2019. godine
 
Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedan predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Vitez i UNDP-a / ReLOaD projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se ista izabere za člana povjerenstva za evaluaciju.
 
Predstavnica civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju povjerenstva od strane općinskog načelnika.
 
Članovi povjerenstva/komisije za evalauciju koju čine predstavnica civilnog društva sa područja općine Vitez, dva predstavnika Općine Vitez i dva predstavnika UNDP / ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).