Objavljeno: 3.7.2019.

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u povjerenstvo/komisiji za evaluaciju je objavljen na web stranici Općine Vitez 21.lipnja/juna, te je bio otvoren do 27.lipnja/ juna 2019. godine.
 
Do predviđenog roka, ukupno se prijavilajedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa Bojana Dimitrijević iz Udruge „Volim Vitez“, prijava pristigla dana 26. Lipnja/juna 2019. godine
 
Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedan predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Vitez i UNDP-a / ReLOaD projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se ista izabere za člana povjerenstva za evaluaciju.
 
Predstavnica civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju povjerenstva od strane općinskog načelnika.
 
Članovi povjerenstva/komisije za evalauciju koju čine predstavnica civilnog društva sa područja općine Vitez, dva predstavnika Općine Vitez i dva predstavnika UNDP / ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).


Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću