Objavljeno: 11.7.2019.

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

Općina Vitez, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv.
Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima općine Vitez.
 
Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez se nalazi na
OVOM LINKU)
 
Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM, a projekti će se provoditi u razdoblju od srpnja 2019. do ožujka 2020. godine.
 
Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme financiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.
 
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 Vitez,10.07.2019.g.