Objavljeno: 11.7.2019.

Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u okviru svoje intervencije i cilja „Jačanje participativne demokracije i EU integracija na Zapadnom Balkanu (ZB) putem osnaživanja civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka, te unapređenja poticajnog, pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo“ provodi i aktivnosti koje  doprinose većem uključenju građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
Ova aktivnost podrazumijevala je uspostavljanje  foruma za građanske inicijative u  najmanje pet od ukupno 21 ReLOaD partnerske jedinice lokalne samouprave, među kojima je i općina Vitez.
Forum za građanske inicijative  čine predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne uprave, javnih ustanova, vijećnika i građana, s ciljem unapređenja  građanskog učešća kroz uspostavljanje efikasnog i održivog mehanizma kroz koji će članovi foruma raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Rad članova foruma je volonterski i oni su imenovani na period od godinu dana uz mogućnost produženja.
Rezultat rada foruma u partnerskim jedinicama lokalne samouprave je realizirane  konkretne građanske inicijative koja će direktno doprinijeti kvalitetu života  u lokalnoj zajednici.
Na prvom sastanku koji je održan  (28.06.) u sali općine Vitez prisustvovalo je 7 od ukupno 11 članova foruma.  Oblasti i potencijalne inicijative kao i  najefikasniji vid  komunikacije sa građanima prilikom odabira  građanske inicijative koja će biti finansirana kroz ReLOaD projekat, u periodu kolovoz/listopad 2019. su prokomentirane i već na ovom sastanku su date smjernice za dalje.
Predstavnici UNDP u BiH i članovi Foruma građanskih inicijativa usaglasili su ključne tematske oblasti u okviru kojih će na narednom sastanku, planiranom za 08.srpnja 2019. godine biti predloženo nekoliko inicijativa o kojima će se izjasniti građani Viteza.
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).
Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez