Objavljeno: 11.7.2019.

Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

Na drugom sastanku koji je održan 08.07.2019.g. u sali općine Vitez nazočilo je 5 od ukupno 11 članova foruma.  Članovi foruma su prije održavanja sastanka prikupili sve potrebne informacije vezano za mogućnost i uvjete provedbe inicijativa koje su načelno usuglašene na prvom sastanku. Četiri ključne građanske inicijative su definirane i to: Uređenje dječijeg parka, Pošumljavanje, Mapiranje turističkih potencijala općine Vitez i produženje šetnice  na relaciji od Vonkovog mosta do Ribice. Jedna od četiri navedene inicijative će biti financirana kroz ReLOaD projekat, u periodu kolovoz/listopad 2019.g. Prilikom definiranja inicijativa članovi foruma su se vodili između ostalog i prioritetima definiranim u okviru rada Dijaloške platforme uspostavljene kroz UNDP projekat Dijalog za budućnost. Ovim se nastojala osigurati koordinacija i sinergijski pristup i rad različitih UNDP projekata koji se provode u Općini Vitez.
Odabir inicijative koja će biti financirana će se izvršiti putem sveobuhvatnog konzultativnog procesa kako bi se osiguralo da se provodi ona incijativa koja je zaista u skladu sa potrebama građana u Općini Vitez. Dogovreno je da na  web stranici općine, najkasnije za tjedan dana, bude postavljena anketa na kojoj će građani moći dati svoj glas onoj inicijativi koja je po njima prioritet za rješavanje. Također, ista anketa će se naći na facebook stranici općine, Info centru i proslijeđena u MZ-e kako bi svi podjednako imali mogućnost glasati za najbolju inicijativu.
Rezultat rada foruma u partnerskim jedinicama lokalne samouprave je realizirana  konkretna građanska inicijativa koja će direktno doprinijeti kvalitetu života  u lokalnoj zajednici.
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).