Objavljeno: 14.8.2019.

Obavijest o komunalnom otpadu

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ( „Sl.glasnik općine Vitez br.9/11) „Svim pravnim i fizičkim licima koji proizvode komunalni otpad zabranjeno je donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje otpada na druge lokacije izvan svog mjesta stanovanja ( ulice, mjesne zajednice, naselja itd)
 
Novčanom kaznom od 50 do 500 KM kaznit će se osoba koja osobnim radom obavlja obrtničku, ugostiteljsku ili  drugu djelatnosti i građanin ako odlaže komunalni otpad  izvan svog mjesta stanovanja, ako baca otpatke na javne površine , ako baca otpatke van posuda 
 
U urbanom dijelu grada komunalni otpad se odlaže na eko otoke , a isti  isključivo služe za selektiranje i odlaganje komunalnog otpada.
 
U koliko građani posjeduju građevinski otpad, kabasti otpad i slično potrebno je da se obrate u JKP „Vitkom“ Vitez.
 
Svi građani na telefon broj 030 718 219  mogu anonimno prijaviti osobe  ili  registarske oznake  automobila  koje krše gore navedenu Odluku.
 
 
 
 
 
 

                                                                      SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU