Objavljeno: 22.8.2019.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

Trenutno je u toku izvođenje radova na izradi horizonatalne signalizacije na lokalnim saobraćajnicama i gradskim ulicama  na području općine Vitez. Ugovor o izvođenju radova na izradi horizonatalne signalizacije na lokalnim saobraćajnicama i gradskim ulicama  na području općine Vitez zaključen je dana 20.08.2019.g. sa izvođačem radova “BULJAN CESTE” d.o.o. Kreševo. Vrijednost ugovora  je 18.603,00 KM.
Rok za izvođenje radova je 15 radnih dana.
 
 

                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić