Objavljeno: 18.9.2019.

ANKETA - Forum za građanske inicijative

Forum za građanske inicijative, koji je formiran u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD), prepoznao je inicijative koje će doprinijeti boljem kvalitetu života građana općine Vitez i ponudio građanima da odaberu jednu inicijativu koju će financirati ReLOaD projekat i sufinancirati Općina Vitez.

Anketu možete popuniti na sljedećem linku:

ANKETA