Objavljeno: 24.9.2019.

INFORMACIJA o održanoj prezentaciji Studije izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja u gradskom jezgru Viteza

Tokom 2018. i 2019. godine Općina Vitez je u saradnji sa EBRD-om (Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj) implementirala aktivnosti oko izrade studije izvodljivosti sistema daljinskog grijanja za gradsko jezgro Viteza, i pripremanje procedure izbora privatnog partnera kroz model JPP (Javno privatno partnerstvo).
 
Studiju izvodljivosti potpunosti finansira EBRD kroz fond Evropske Unije, a konsultantska kuća koja izrađuje istu je CETEOR d.o.o. Sarajevo.
 
U proteklom periodu održano je nekoliko sastanaka sa EBRD-om i CETEOR-om da bi se došlo do rezultata, Pred-tenderske prezentacije „Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu JPP“, održane 17.09.2019. u hotelu Central Vitez.
 
Prezentaciji su bili prisutni Načelnik Općine Vitez, pomoćnici načelnika, vijećnici Općinskog vijeća Vitez, predstavnici Ministarstva privrede SBK, EBRD-a, CETEOR-a, GreenMAX-a i predstavnici firmi zainteresovanih za Javno privatno partnerstvo.
 
 
 

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO
 I LOKALNI RAZVOJ