Objavljeno: 1.10.2019.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNIH SAOBRAĆAJNICA ZA MOST NA RIJECI LAŠVI

Nakon što je proveden postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica za most na rijeci Lašvi, izvođač radova je dana 27.09.2019.g. uveden u posao.
Ugovor o izvođenju radova zaključen je sa najpovoljnijim ponuđačem BOSSIL d.o.o. Vitez, vrijednost ugovorenih radova je 553.782,50 KM.
Ugovor o vršenju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica zaključen je sa preduzećem “Modus projekt” d.o.o. Kakanj, vrijednost ugovorenih usluga nadzora je 11.641,50 KM.
Rok za završetak ugovorenih poslova je 60 radnih dana.
 
 

                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić