Objavljeno: 18.10.2019.

Izglasana inicijativa u općini Vitez

Forum za građanske inicijative, koji je formiran u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD), prepoznao je inicijative koje će doprinijeti boljem kvalitetu života građana općine Vitez i ponudio građanima da odaberu jednu inicijativu koju će  financirati ReLOaD projekat i sufinancirati Općina Vitez. Inicijative su sljedeće:

  1.   Rekonstrukcija postojećeg dječijeg igrališta (iza Konzuma)
  2.   Pošumljavanje
  3.   Produženje šetnice  na relaciji od Vonkovog mosta do Etno sela“Čardaci“
Glasanjem su građani odabrali sljedeću inicijativu:
  1.   Rekonstrukcija postojećeg dječijeg igrališta (iza Konzuma)
Ova inicijativa je osvojila najveći broj glasova 203, Produženje šetnjice od Vonkovog mosta do Čardaka 195 glasova, a inicijativa Pošumljavanje je imala 189 glasova.
Ova inicijativa realizirati će se u suradnji sa Udrugom za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju „Betanija“iz Viteza s planom realizacije do kraja jedanaestog (11) mjeseca 2019.godine.

Služba za društvene djelatnosti