Objavljeno: 12.11.2019.

Udruženje Most Vitez nosioc projekta „Spriječimo da manje liječimo“

Udruženje građana za podršku osobama u duševnoj nevolji Most Vitez je osnovano u oktobru 2015.godine. Udruženje je nevladina, neprofitna organizacija koja ima za cilj zaštitu i poboljšanje mentalnog zdravlja kako svojih članova tako i svih ostalih korisnika usluga mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini jer udruženje djeluje na lokalnoj, kantonalnoj, federalnoj i državnoj razini. Članovi udruženja su korisnici usluga CMZ-a Vitez, članovi obiteljii, prijatelji korisnika, profesionalci zaposleni u CMZ-u Vitez, kao i osobe koje žele pomoći radu udruženja za stvaranje što bolje slike stanja na području mentalnog zdravlja kako Općine Vitez tako i na državnoj razini. Udruženje svoje aktivnosti sprovodi u okviru CMZ-a Vitez i uživa njihovu punu podršku, kao i i podršku same javne ustanove Dom Zdravlja Vitez.
Također je bitno napomenuti da je od samog početka svoga djelovanja udruženje  razvilo odličnu saradnju sa Općinom Vitez koju svakako  planiramo nastaviti i u budućnosti. Općina Vitez je prepoznala rad i značaj udruženja na lokalnom nivou i pomaže u svim segmentima aktivnosti udruženja.
Udruženje Most će u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u  periodu 01.Novembar 2019.g.- 31.Juli 2020.g. realizirati Projekat „Sprijecimo,da manje lijecimo“.
Prijedlog projekta: „Spriječimo, da manje liječimo“ je zamišljen kao niz aktivnosti koje će se sprovesti radi upoznavanja liječnika medicine i medicinskog osoblja porodične medicine, korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica o komorbiditetu mentalnih poremećaja i somatskih oboljenja i zdravog načina života.
Polazište za projekat:
Naime prepoznavanje i pravodobno liječenje istodobno prisutnih tjelesnih i psihijatrijskih poremećaja u  međuovisnom komorbiditetu jedan su od najvećih izazova današnje medicine. Kasno otkrivanje i neadekvatno liječenje tjelesnih poremećaja u psihijatrijskih bolesnika pravilo su, a ne iznimka, što je posljedica velikog broja čimbenika od kojih izdvajamo nedovoljnu povezanost psihičkih i tjelesnih bolesti te povijesno prisutnu stigmatizaciju oboljelih od psihičkih poremećaja. Posljedice za bolesnike sa psihijatrijskim i tjelesnim komorbiditetom mnogobrojne su te vode pogoršanju prognoze i ishoda liječenja obaju poremećaja. Rezultati recentnih istraživanja upućuju na povećano obolijevanje i 13-30 godina kraći životni vijek psihijatrijskih bolesnika u odnosu prema općoj populaciji. Psihijatrijski bolesnici imaju povišen rizik od obolijevanja od kroničnih tjelesnih bolesti u ranijoj životnoj dobi zbog nezdravog životnog stila i fiziološkog učinka same psihijatrijske bolesti. Unatoč mnogim dokazima, člancima i istraživanjima razlika smrtnosti u odnosu prema općoj populaciji i dalje se povećava a kao glavni uzrok navodi se visoka učestalost tjelesnih komorbiditeta u oboljelih. Neprepoznate ili prekasno dijagnosticirane neadekvatno liječene tjelesne bolesti kao što su kardiovaskularne, metaboličke i maligne bolesti razlog su i do 60% preranih ili iznenadnih smrti u populaciji psihijatrijskih bolesnika. Veća učestalost kroničnih tjelesnih bolesti i multimorbiditet povezani su sa težom kliničkom slikom, većom učestalosti pogoršanja bolesti te terapijskom rezistencijom. Neželjene nuspojave psihijatrijskih lijekova, visoka prevalencija nezdravog životnog stila rizični su čimbenici na koje se može utjecati.
Na osnovu svega gore navedenog uočen je problem komorbiditeta mentalnih poremećaja i somatskih oboljenja kod korisnika CMZ Vitez, što znatno smanjuje kvalitetu života samih korisnika, kao i njihovih obitelji, te samim tim i šire lokalne zajednice. Tjelesne bolesti korisnika vežu se uz lošu kvalitetu života, otežano liječenje praćeno komplikacijama, nepovoljne ishode i visoke troškove liječenja. Smatramo da liječenje i dijagnosticiranje multimorbiditeta u naših korisnika trebaju biti pravodobni i kvalitetni po načelima integrativnog pristupa.
Usvojena znanja o ovim oblastima nakon završetka projekta „Sprijecimo da manje liječimo“ doprinijeti će boljoj usluzi somatskog zdravlja korisnika usluga mentalnog zdravlja u našoj lokalnoj zajednici što će u konačnici dovesti do poboljšanog somatskog zdravlja istih.
Projekat će se implementirati na području općine Vitez a glavni i krajnji cilj projekta je poboljšanje kvalitete života korisnika usluga mentalnog zdravlja.
U sklopu ovog projekta će biti održano 6 edukacija o komorbiditetu mentalnih poremećaja i somatskog zdravlja, dvije za liječnike i medicinsko osoblje iz primarne zaštite (obiteljska medicina) i 4 edukacije za korisnike usluga mentalnog zdravlja. Također će biti održane 4 edukacije korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica o zdravom načinu života, te 4 okrugla stola, 2 za liječnike porodične medicine i medicinsko osoblje, te 2 za korisnike usluga mentalnog zdravlja u svrhu smanjenja stigmatizacije i diskriminacije osoba sa mentalnim poremećajima. Također će se obaviti niz sistematskih i specijalističkih kontrolnih pregleda, u primarnoj zaštiti korisnika usluga mentalnog zdravlja (30 m/ž) na početku i na kraju projekta.
 
U konačnici sve ove aktivnosti  će dovesti do:

  1. Poboljšane kvalitete usluga porodične medicine za osobe sa mentalnim poteškoćama putem poboljšanja senzibiliteta timova porodične medicine u praćenju somatskog zdravlja osoba sa mentalnim poremećajima.
  2. Veće podrške porodici u kojoj korisnik živi, što će povoljno uticati na porodičnu klimu i dugoročno prevenirati nastanak sindroma sagorijevanja kod članova porodice.
  3. Smanjenja stigmatizacije i diskriminacije u okviru porodične medicine osoba sa mentalnim poremećajima
  4. Podizanja svijesti korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica o komorbiditetu mentalnih poremećaja i somatskih oboljenja.
 
Ispunjavanje ovih aktivnosti, rezultata i specifičnih ciljeva neminovno će doprinijeti manje komplikovanom liječenju korisnika usluga mentalnog zdravlja, što će smanjiti troškove liječenja i neminovno popraviti opću socijalnu sliku u porodicama korisnika, a to će u konačnici dovesti do ispunjavanja glavnog cilja projekta a to je poboljšanje kvalitete života korisnika usluga mentalnog zdravlja.
Ovaj projekat je od velikog značaja kako za samo udruženje tako i za čitavu lokalnu zajednicu te je jako bitno da aktivnosti projekta budu medijski popraćene i da na taj način širu javnost upoznamo sa ovom problematikom te istu senzibiliziramo za probleme i potrebe osoba sa mentalnim poteskoćama.
 Izvor: Udruga Most Vitez