Objavljeno: 13.5.2016.

INTERVENCIJA CIVILNE ZAŠTITE U MJESNOJ ZAJEDNICI BILA


Zbog ogromnih količina padavina dana 04.05.2016. godine Služba civilne zaštite obavještena je o evidentiranoj opasnosti od izlijevanja rijeke Bile, odnosno plavljenja stambenog objekta Zdravka Krište na Staroj Biloj.
Djelatnici Službe za Civilnu zaštitu po intervenciji odmah su izašli na lice mjesta gdje je ustanovljeno da je nivo vodostaja rijeke Bile izrazito visok, a budući da je kiša i dalje padala, postojala je realna opasnost od izlijevanja. Tako da se odmah pristupilo izgradnji zaštitnog kamenog nasipa.

Građevinska operativa civilne zaštite sa poduzećem "Horizont" d.o.o Vitez  odmah je pristupila izgradnji zaštitnog kamenog nasipa. 

Pravovremenom reakcijom područje je  sanirano i samim tim spriječeno je  veće izlijevanje rijeke Bile.