Objavljeno: 17.12.2019.

Javna Ustanova "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Javna Ustanova "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez
 
Na temelju čl.20a Zakona o radu("Službene novine FBIH"br.26/16 i 89/18) čl.4Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna(Službene novine KSB br.7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-98/19 od 10.12.2019godine direktor Ustanove  Anela Galić, mr.ph raspisuje:
 
 
 
 
J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos
 
 
 

 1. Farmaceutski tehničar u ljekarni/apoteci, ogranku, depou,  puno radno vrijeme,
na neodređeno vrijeme,  1 izvršitelj uz probni rad od 3mjeseca
 1. Spremačica u ljekarni/apoteci, ogranku, depou, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
 
 Kratak opis radnog mjesta:
 
Pod 1.

 • izdaje lijekove koji se mogu izdavati bez recepta, kao i druge robe iz djelatnosti poslodavca
 • izrađuje galenske i magistrane pripravke za spoljnu upotrebu
 • izrađuje pripravke koji sadrže supstance iz grupe"remedia separanda i claudenia"uz nadzor magistra farmacije
 • učestvuje u vođenju laboratorijskog dnevnika
 • učestvuje u obradi recepata i drugim administrativnim poslovima
 • vodi računa o zalihama
 • kontroliše rokove
 • poštuje timski rad i doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva
 
Pod 2.

 • odgovara za čistoću objekata, opreme, roba i prilaznih puteva
 • pranje, čišćenje i održavanje stalne higijene portala,oficine, podova u organizacionom jedinicama
 • usisavanje objekta,brisanje prašine sa polica i roba
 • pranje laboratorijskog posuđa
 • učestvuje u specificiranju sredstava za održavanje higijene
 • učestvuje u svim aktivnostima za sprečavanje nastanka infekcija
 • održavanje čistoće sanitarnih prostorija
 
 Uvjeti konkursa:
 
 a) Opći uslovi/uvjeti

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18godina
 • da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 
 b) Posebni uvjeti/uslovi
 
Pod 1. farmaceutski tehničar

 • škola zdravstveno usmjerenja -zvanje farmaceutski tehničar
 • položen stručni ispit za zvanje farmaceutski tehničar
 • licenca- odobrenje za rad
 • najmanje 1godina radnog iskustva na poslovima  farmaceutskog tehničara
 
Pod 2. spremačica

 • osnovnu školu
 • poznavanje metodologije održavanja higijene u apoteci
 • poznavanje osnovnih procesa zaštite od infekcija
 
Napomena: proces izbora kandidata na radno mjesto spremačica zasnivaće se isključivo na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa kandidatom
 
Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidat dostavljaju se i sledeći dokazi:
Pod 1.

 • dokaz o završenoj srednoj školi -farmaceutski tehničar
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • licencu za samostalan rad nadležne Komore
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o radnom iskustvu
 • potvrda o prebivalištu(CIPS)
Pod 2.
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu
 
Prilikom izbora kandidata prioritet u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju  a uz prijavu dostave uvjerenje kojim to dokazuju.
 
 
Prijave sa svim traženim dokumentima (orginalima ili ovjerenim kopijama ne starijim od 6mjeseci) dostaviti preporučeno putem pošte ili lično u ljekarnu na adresu
 
JU"Internacionalna ljekarna/apoteka"Vitez
Hrvatskih branitelja 2A
Vitez
sa naznakom " Javni oglas za popunu radnih mjesta za poziciju(navesti poziciju na koju se kandidat prijavljuje) NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Komisija će izvršiti provjeru znanja putem pismenog ispita i obaviti usmeni ispit(iz oblasti vezane za radno mjesto) sa kandidatima koji dostave blagovremene, potpune i potpisane prijave.
 
Poziv za kandidate na pismeno i usmeno testiranje obaviće se na osnovu kotakt telefona napisanog na prijavi
 
Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez