Objavljeno: 11.2.2020.

Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

Na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za projekat „Nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže od BP Petrol do OŠ Ahmići“ broj 01-1-19-9-160/20 iz januara 2020 godine potpisanog između općine Vitez i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,  Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od benzinske pumpe Petrol do osnovne škole Ahmići broj 01-1-23-9-3254/19-4 od 31.12.2019. godine sklopljenog između investitora općina Vitez i izvođača radova „IGM IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez i Ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova broj 01-1-19-9-151/20-2 od 22.01.2020. godine potpisanog između općine Vitez i „CELAB“ d.o.o. Sarajevo, općina Vitez kao nosilac projekta je dana 06.02.2020. godine započela nastavak navedenog projekta čiji je rok završetka u aprilu 2020 godine.
 
 
 
 
 

POMOĆNIK NAČELNIKA

 Rebihić Muhamed