Objavljeno: 17.5.2016.

INFORMACIJA O IZVEDENIM RADOVIMA


U proteklim danima u saradnji sa službom opće uprave u ulici Stjepana Radića (kod Smajića kuće)  izvršena je ugradnja sigurnosne ograde od čelika u dužini od 17 m², a koja je porušena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na tom lokalitetu.

Općina Vitez  je za realizaciju ovog projekta izdvojila oko 1.000,00 KM
Izvođač radova je „ P.P.U.D Tehnorad-prom"  d.o.o Vitez.