Objavljeno: 25.3.2020.

OBAVIJEST iz štaba/stožera Civilne zaštite

Općinski štab/stožer CZ obavještava javnost da je na osnovi naredbe KŠCZ broj: 01-40-4/20-3 uspostavljen izolatorij u Gradskoj sportskoj dvorani, te da će se u isti od strane nadležnih organa prisilno odvoditi osobe koje ne poštuju Rješenje o samoizolaciji, te se kreću protivno zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.
 

                                                                                              OPĆINSKI ŠTAB  CZ