Objavljeno: 25.3.2020.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zbog novonastale situacije vezano za koronavirus (COVID-19) Služba za civilnu zaštitu u periodu prije proglašenja stanja nesreće je djelovala preventivno te izvršila nabavku određene količine zaštitne opreme (rukavica, maski, dezinfekcijskih sredstava).
 
          Nakon proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH Općinski štab civilne zaštite proširen sa predstavnicima JKP Vitkom i Dom Zdravlja Vitez je dana 18.03.2020. godine održao prvu sjednicu i od tada je u stalnom zasjedanju.
          U skladu sa Odlukom o formiranju štaba CZ podjieljeni su zadaci svim članovima Štaba i dogovoren je način djelovanja u novonastaloj situaciji.
 
          Do danas su donesene sljedeće Odluke, Zaključci i Mjere:
 

  1. 1.Štab civilne zaštite općine Vitez, zbog opasnosti od zaraze, dok traje stanje nesreće će se redovito sastajati u reduciranom broju od 4 člana (Zapovjednik, načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i ravnatelj Doma zdravlja), a u slučaju potrebe i u punom sastavu. Preporučeno je održavanje telefonskih sjednica.
  2. 2. Za smještaj osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije a ne pridržavaju se istih kao i za one koji nemaju adekvatne prostore za samoizolaciju određuje se Gradska sportska dvorana, s tim da Služba za imovinsko-pravne poslove i Služba za opću upravu osigura sve preduvjete.
  3. 3. Svim službama CZ , povjerenicima i regionalnim stožerima CZ te rukobodstvu MZ nalaže se stavljanje u stanje pripravnosti. Napravljene su viber grupe i podjeljeni su im kontakt brojevi na koje mogu prijaviti osobe za koje znaju da ne poštuju samoizolaciju ili znaju da se nisu uopće prijavili a bili su izvan granica ili su tek pristigli.
  4. 4. JKP Vitkom d.o.o. u suradnji sa DVD Vitez i DVD Stari Vitez svakodnevno pere i dezinficira ulice grada.
  5. 5. Donesena je Odluka da se Domu zdravlja Vitez iz Proračuna općine Vitez - interventne mjere odmah uplati iznos od 18.000,00 KM kako bi se opskrbio dovoljnim količinama zaštitne medicinske opreme, lijekova i drugog materijala.
  6. 6. Sa Domom zdralja ostvarena je puna koordinacija .
 
          Ističemo da se svakodnevno vrši koordinacija i komuniciranje između svih struktura civilne zaštite i mjesnih zajednica preko viber grupa gdje je komunikacija veoma brza i učinkovita.
 
Od ostalih aktivnosti naglašavamo sljedeće :
- Općinski načelnik donio je Odluku o prijemu i radu sa strankama
- Angažovana Veterinarska stanica da vrši dezinfekciju površina i prostorija
-Izvršena je podjela sredstava za dezinfekciju svim Osnovnim školama, Srednjim školama, muzičkoj školi, vrtićima i vjerskim zajednicama
-Svakodnevno vršimo podjelu zaštitne opreme (zaštitna odijela, rukavice, maske ) i dezinfekcijskih sredstava svim institucijama i licima koji rade na zaštiti i spašavanju građana a nisu dovoljno opremljeni kao što su:  Policijska stanica Vitez, Općina Vitez, JU Centar za Socijalni rad Vitez, Dobrovoljna vatrogasna društva u Vitezu, JKP Vitkom Vitez
 - svakodnevno se proslijeđuju svim javnim institucijama naredbe štabova sa svih nivoa (DZ Vitez, DVD-ovi, JKP Vitkom)
- kontaktiraju se pekare i veće trgovinski lance oko  provjere snabdjevenosti prehrambenim artiklima i brašnom i njihova projekcija u sljedećem periodu
- po potrebi a skoro svaklodnevno se održava kratki sastanak sa zamjenikom komandanta Policijske stanice,S. Mahmutović, vezano za pojačan nadzor odstojanja ljudi i poštivanja propisa donesenih Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i dr.
- izvršena je nabavku četiri kontenjera za Dom zdravlja Vitez po Naredbi štaba i zahtjevu DZ Vitez.
- kontaktiran je Crveni križ i dostavljeni su kontakt brojevi telefona preko kojih se mogu obratiti oni kojima je potrebna pomoć volontera
- imenovana je kontakt osobu koja je zadužene za smještajne kapacitete za izolaciju osoba koje ne poštuju Rješenje o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogučnost samoizolacije i to gosp. Mariju Grabovac, pomoćnika načelnika za društvene djelatnosti,
- obezbjeđene su rezervne količine goriva
- obezbjeđeno je 200 paketa hrane za najugroženije porodice
- općinski štab donio je Zaključak da u mjestima gdje su povjerenici spriječeni ili nisu aktivni da se mjesne zajednice uključe još aktivnije i da koordiniraju sve aktivnosti sa policijom, povjerenicima civilne zaštite, i drugim institucijama te da na Predsjednike ili zamjenike MZ prelazi fuinckija povjerenika CZ
- sastavljeni su spiskovi volontera sa crvenim Križem i drugima za pomoć
- izdate su potvrde za sve članove Općinskog štaba, regionalnih štabova i povjerenika CZ te predsjednika i zamjenika MZ o kretanju u vremenu zabrane
-pripremljeni su paketi za dezinfekciju u Romskom naselju  - 160 paketa (tečni sapun, faks, deterđent za suđe, šamponi) i organizovali odvoz smeća u njihovom naselju te dezinfekciju naselja
 
Za koordinaciju sa medijima i obavještavanje stanovništa zadužena je Stručna služba općine Vitez koja na web stranici općine Vitez objavljuje sve ono što je neophodno.
 
Opštinski štab CZ radi sve što je u našoj mogućnosti te molimo stanovništvo općine Vitez da u ovim teškim vremenima poštuje naredbe ovlaštenih organa i da pomognemo prije svega sebi pa i drugima jer svi smo mi Civilna zaštita.
 
Ujedno napominjemo grđane da će sve bitne informacije biti blagovremeno objavljene putem web stranice Općine Vitez, te po potrebi putem Radio Vitez.
 
OSTANITE KUĆI I POSTUPAJTE PO NEREDBAMA.
 
NAČELNIK ŠTABA
    Asim Ribo                                                                        KOMANDANT ŠTABA

                                                                                         Tomislav Bošnjak - Matić