Objavljeno: 26.3.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE LAŠVE

Nakon provedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve, ugovor o izvođenju radova zaključen je sa najpovoljnijim ponuđačem Konzorcijem: “BOSSIL” d.o.o. Vitez, “PONT” d.o.o. Sarajevo i “Kalvarija-COP” d.o.o. Vitez.
Izvođač radova je uveden u posao dana 16.10.2019.g.
Rok za izvođenje radova je 180 radnih dana.
Poslove nadzora nad izvođenjem radova obavlja preduzeče “AIK INŽINJERING” d.o.o. Banovići.
Izvođač radova je iskoristio povoljne vremenske prilike u zimskom periodu,  završio pripremne  i armiračke radove  te je dana 26.03.2020. godine započeo sa betoniranjem  ploče na mostu. Predviđeno je da se u roku od 24 sata ugradi cca 500 m3 betona u ploču mosta.
 
 
 

                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         

                                                                          Muhamed Rebihić