Objavljeno: 18.5.2016.

Realizacija projekata namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB


Nakon provedenog  „Javnog oglasa za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015. godini“  iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, Vlada je donijela odluku o izdvajanju tih sredstava .
Na osnovu te odluke općini Vitez dodijeljenja su sljedeća sredstva:

Za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije dodijeljena su sredstva za:
1. zamjenu fasadne stolarije na objektu vatrogasnog doma u Starom Vitezu,  za iznos odobrenih sredstava  20.000,00 KM ( projekat okončan )
2. zamjena stolarije u dječijem vrtiću  „Vitez“,  za iznos odobrenih sredstava  5.000,00 KM  ( projekat okončan )
Kada je u pitanju izgradnja i jačanje infrastrukture ( vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom razvoju općina Vitez dobila je sljedeća sredstva:
1. za povezivanje postojećeg cjevovoda od šahta od kuće Ismeta Smajić do šahta gradske kanalizacije u naselju Botrinje, za iznos odobrenih sredstava 6.000,00 KM
Kanalizacija Botrinje dovršena je  za općinska sredstva (čišćenje postojećih i postavljanje istih) za iznos od 7.018,36 KM ( projekat okončan )
2. izrada kanalizacije – primarni vod za grupu kuća u naselju Gačice za iznosu odobrenih sredstava 7.000,00 KM , nastavak izrade kanalizacije od općinskih sredstava iznosu od 4.882,64 KM ( projekat okončan )
U cilju zaštite okoliša i rješavanja problema zagađenja otpadom, koji  predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, za općinu Vitez izdvojena su sredstva za sljedeće projekte:
1. izrada staze za rekreaciju  trim - staza  M. Mošunj i čiščenje deponiranog smetljišta za iznos odobrenih sredstava  4.000,00 KM
Kada su u pitanju interventna sredstva za općinu Vitez odobrena su sredstva za:
1. za  zgradnju fekalne kanalizacijske mreže u MZ Kruščica, za iznos odobrenih sredstava 25.000,00 KM
Po sporazumu o raspodjeli i realizaciji sredstava za projekte infrastrukture u općini Vitez, odobrena su sredstva, kako slijedi:
1. asfaltiranje puta i trotoara u Starom Vitezu  14.000,00 KM
2. izgradnja i sanacija puta u naselju Zabilje-Đotline kuće   4.000,00 KM
3. asfaltiranje puta preko mosta, izrada krila mosta preko Bukljanskog potoka MZ Krčevine II faza  4.000,00 projekat okončan uz učešće općine Vitez
4. izgradnja i sanacija dionice puta Zaselje-katoličko groblje   4.000,000
5. izgradnja trotoara neposredsno uz saobračajnicu Kruščička cesta na potezu Nine Botića -    Fatina  vodica    4.000,00 KM
6. izgradnja ulične rasvjete u MZ Dubravica i Križančevo selo  7.000,00 KM
7. pomoć za sanaciju kuće i kupatila Čalić Ivici 3.000,00 KM (projekat okončan)
 
Općina Vitez će sva povjerena sredstva utrošiti namjenski za projekte infrastrukture.
Neki projekti su već uspješno okončani, a u narednom periodu očekujemo završetak i preostalih projekata.
 
 

Kabinet načelnika
(M.H)

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu