Objavljeno: 10.4.2020.

Naredba općinskog štaba/stožera civilne zaštite

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINSKI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj:01-1-40-11/20
Dana:10.04.2020. godine

Na osnovu člana 134  stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine Federacije BiH", broj:39/03, 22/06 i 43/10, Općinski štab Civilne zaštite donosi


NAREDBU


1. Zabranjuje se paljenje vatre na otvorenom prostoru (kao što su: šume, šumska i poljoprivredna zemljišta, na površinama u blizini šuma, na površinama u blizini elektroenergetskih postrojenja i sl.) do daljnjeg.


2. Javnost sa donesenom naredbom upoznati putem medija i web stranice Općine Vitez.


3. Za provođenje ove naredbe zadužene su nadležne općinske službe.


4. Naredba stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT  CZ

Tomislav Bo
šnjak Matić