Objavljeno: 14.4.2020.

Poziv poljoprivrednim proizvođačima za prijavu na preliminarnu listu proljetne sjetve

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ovoj godini planira podršku za različite programe pokretanja poljoprivredne proizvodnje uključujući poticanje proljetne sjetve u saradnji sa jedinicima lokalnih samouprava koje će budžetskim sredstvima vršiti sufinansiranje istih.
U svrhu učešća u programima pokretanja poljoprivredne proizvodnje i poticanja proljetne sjetve, Općina vitez  je obavezana dostaviti preliminarnu listu poljoprivrednika za proljetnu sjetvu sa vrstama i površinama kultura na Javni poziv koji je objavilo Ministarstvo, a na koji će se prijaviti Općina Vitez.
 
Općina Vitez poziva sve poljoprivredne proizvođače koji obavljaju proljetnu sjetvu da dostave podatke o vrsti proizvodnje i površini na kojoj je zasnovana. Traženi podaci se odnose na sljedeće kulture: silažni i merkantilni kukuruz, Heljda, povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk   bijeli i crveni, zelena salata i krompir).
 
Podaci se dostavljaju isključivo putem telefona na broj: (030-718-217) svakim radnim danom u periodu od (08:00 do 13:00  sati) do 17.04.2020. godine.
Općina Vitez će naknadno objaviti Javni poziv za podsticanje proljetne sjetve   u kojem će biti navedeni kriteriji za dodjelu podsticajnih sredstava, a koji će se pravdati računima odnosno fakturama izdatih na ime poljoprivrednog proizvođača ili obrta isključivo za: kupovinu sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava. Visina iznosa podrške za poticanje proljetne sjetve će zavisiti od visine raspoloživih sredstava a maksimalno do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku (poljoprivrednom proizvođaču).
                                                                     
                                                                                                        POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                              Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.