Objavljeno: 12.5.2020.

INFORMACIJA o implementaciji projekta „IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI PC 96-II, cesta S2b“

Dana 05. novembra 2019. godine Općina Vitez je sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta zaključila Ugovor o dodjeli grant sredstava za projekat „Izgradnja putne infrastrukture u poduzetničkoj zoni PC 96-II, cesta S2b“, i dodijeljena su sredstva u iznosu 138.791,33 KM.
 
Do danas su provedene slijedeće aktivnosti:

 • Pripremljena projektna dokumentacija, predmjer i predračun radova za odabranu dionicu cesta S2b;
 • Provedena procedura po ZJN za odabir izvođača radova;
 • Provedena procedura po ZJN za odabir nadzora radova;
 • Urađeno je presvlačenje asfaltom glavnog dijela dionice S2b u dva sloja;
 • Do kraja roka predviđenog Ugovorom potrebno je još uraditi kanalizacionu odvodnju i asfaltiranje trotoara.
 
Potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji lokalne saobraćajnice S2b u Poslovnoj zoni PC 96-II, Općina Vitez.
Odabrani Izvođač radova je „BOSSIL“ d.o.o. Vitez.
Ugovor je sklopljen 20.01.2020.
Cijena ugovorenih radova: 225.732,55 KM, sa uključenim PDV-om.
Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.
Datum uvođenja u posao: 15.04.2020.
 
Potpisan je Ugovor o pružanju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji lokalne saobraćajnice S2b u Poslovnoj zoni PC 96-II, Općina Vitez.
Odabrani Nadzor radova je „MODUS PROJEKT“ d.o.o Kakanj.
 
 
OPĆI CILJ PROJEKTA:
Stvaranje i poboljšanje uslova za razvoj poduzetništva i privlačenje novih domaćih i stranih investicija!
 
 
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

 1. Uređivanje komunalne infrastrukture u Poslovnom centru PC 96-II
 2. Stvaranje preduslova za privlačenje domaćih i stranih investitora
 3. Stvaranje preduslova za komunikaciju tokom izgradnje Brze ceste kroz općinu Vitez
 
 
CILJNA GRUPA:

 • Potencijalni novi investitori
 • Postojeći korisnici poslovnih zona
 • Vlasnici malih i srednjih preduzeća
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Regionalno okruženje (tokom izgradnje Brze cesta Lašva – Donji Vakuf u upotrebi će biti ova dionica radne ceste u PC 96-II)
 
 
Kontakt osobe za dodatne informacije:  
Muhamed Rebihić, pomoćnik načelnika, 030 718 213, muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Armin Varupa, stručni saradnik za projekte, 030 718 255, armin.varupa@opcinavitez.info
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj

 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom