Objavljeno: 12.5.2020.

INFORMACIJA o implementaciji projekta „IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI PC 96-II, cesta S2b“

Dana 05. novembra 2019. godine Općina Vitez je sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta zaključila Ugovor o dodjeli grant sredstava za projekat „Izgradnja putne infrastrukture u poduzetničkoj zoni PC 96-II, cesta S2b“, i dodijeljena su sredstva u iznosu 138.791,33 KM.
 
Do danas su provedene slijedeće aktivnosti:

 • Pripremljena projektna dokumentacija, predmjer i predračun radova za odabranu dionicu cesta S2b;
 • Provedena procedura po ZJN za odabir izvođača radova;
 • Provedena procedura po ZJN za odabir nadzora radova;
 • Urađeno je presvlačenje asfaltom glavnog dijela dionice S2b u dva sloja;
 • Do kraja roka predviđenog Ugovorom potrebno je još uraditi kanalizacionu odvodnju i asfaltiranje trotoara.
 
Potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji lokalne saobraćajnice S2b u Poslovnoj zoni PC 96-II, Općina Vitez.
Odabrani Izvođač radova je „BOSSIL“ d.o.o. Vitez.
Ugovor je sklopljen 20.01.2020.
Cijena ugovorenih radova: 225.732,55 KM, sa uključenim PDV-om.
Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.
Datum uvođenja u posao: 15.04.2020.
 
Potpisan je Ugovor o pružanju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji lokalne saobraćajnice S2b u Poslovnoj zoni PC 96-II, Općina Vitez.
Odabrani Nadzor radova je „MODUS PROJEKT“ d.o.o Kakanj.
 
 
OPĆI CILJ PROJEKTA:
Stvaranje i poboljšanje uslova za razvoj poduzetništva i privlačenje novih domaćih i stranih investicija!
 
 
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

 1. Uređivanje komunalne infrastrukture u Poslovnom centru PC 96-II
 2. Stvaranje preduslova za privlačenje domaćih i stranih investitora
 3. Stvaranje preduslova za komunikaciju tokom izgradnje Brze ceste kroz općinu Vitez
 
 
CILJNA GRUPA:

 • Potencijalni novi investitori
 • Postojeći korisnici poslovnih zona
 • Vlasnici malih i srednjih preduzeća
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Regionalno okruženje (tokom izgradnje Brze cesta Lašva – Donji Vakuf u upotrebi će biti ova dionica radne ceste u PC 96-II)
 
 
Kontakt osobe za dodatne informacije:  
Muhamed Rebihić, pomoćnik načelnika, 030 718 213, muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Armin Varupa, stručni saradnik za projekte, 030 718 255, armin.varupa@opcinavitez.info
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj