Objavljeno: 2.7.2020.

Potpisivanje ugovora o asfaltiranju lokalnih puteva I faza

Dana 29.06.2020.godine u kabinetu Načelnika općine  potpisan je Ugovor o rekonstrukciji lokalnih puteva na području općine Vitez, I faza. Ugovor o rekonstrukciji lokalnih puteva zaključen je sa najpovoljnijim  ponuđačem ADŽIČ ASFALT d.o.o. Žepče nakon provedenog postupka javne nabavke. Vrijednost ugovorenih radova je 148.243,31 KM. Sredstva za realizaciju ugovorenih poslova u iznosu od 30.000,00 KM osigurana su od Srednjobosanskog Kantona, vlastito učešće mještana je 26.806,17 KM, a peostali dio u iznosu od  91.437,14 KM osiguran je iz Budžeta općine Vitez.
U ovoj fazi planirano je da se uradi rekonstrukcija slijedećih dionica lokalnih puteva:
 
1. Asfaltiranje dionice puta  u MZ Krčevine, zaseok Koreja,
2. Asfaltiranje Grgića puta u MZ Šantići Sivrino Selo,
3. Asfaltiranje dionice puta u MZ Večeriska, odvojak Rajići,
4. Proširenje lokalnog puta u naselju Sadovače,
5. Asfaltiranje puta u MZ Kruščica, Botića kuće,
6.Asfaltiranje dionice puta unutar naselja Ljubić
7. Sanacija lokalnog puta u naselju Dubravica, kod Jurčević Dragice.
 
Početak izvođenja radova planiran je za 06.07.2020.g.
 
 

                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić