Objavljeno: 2.7.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE LAŠVE I PRISTUPNIH SAOBRAĆAJNICA ZA MOST

Izvođenje  radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve započelo je dana 16.10.2019.g.
Rok za izvođenje radova je 180 radnih dana.
Izvođač radova je do sada zavšio preko 95 % predviđenih radova, preostalo je se betoniraju trotoari postavi ograda i uradi asfaltiranje mosta. Rok od 180 radnih dana još uvijek nije istekao. Završetak radova na izgradnji mosta očekuje se do kraja mjeseca jula.
 
Uporedo sa izgradnjom mosta rade se i pristupne saobraćajnice za most. Radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica odvijaju se usporeno zbog podzemnih instalacija na trasi pristupnih saobraćajnica. Na trasi pristupnih saobraćajnica nalaze podzemni elektrokablovi visokog napona, instalacije HT ERONETA, instalacije TELEMAHA, te vodovodne i kanalizacione instalacije.
Sve instalacije koje se nalaze na trasi pristupne saobraćajnice su osigurane prema zahtjevima vlasnika instalacije,  te se u narednom periodu očekuje ubrzano izvođenje ugovorenih radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica za most.
 
 
 
 

                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić