Objavljeno: 14.7.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI TROTOARA U ULICI KULINA BANA

Trenutno je u toku izvođenje radova na sanaciji trotoara u ulici Kulina Bana.
U novembru 2019.godine zaključen je ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva na općini Vitez III faza. Ugovorom je obuhvaćeno 7 dionica lokalnih puteva za saniranje. Zbog loših vremenskih uslova u toku zime radovi se nisu izvodili.
Početkom građevinske sezone izvođač radova DOBOJ PUTEVI d.d. Doboj Jug je započeo sa izvođenjem radova i do sada završio rekonstrukciju 6 dionica, preostalo je da se uradi zadnja ugovorena dionica,  sanacija trotoara u ulici Kulina Bana. Vrijednost ugovorenih radova na sanaciji trotoara u ulici Kulina Bana je 25.084,33 KM. Sredstva za realizaciju poslova na sanaciji trotoara u ulici Kulina Bana osigurana su iz Budžeta općine Vitez. Poslove nadzora obavlja MODUS PROJEKT d.o.o. Kakanj
 
 
                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić