Objavljeno: 27.8.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE LAŠVE I PRISTUPNIH CESTA ZA MOST

Nakon urađnih pripremnih radova na izgradnji mosta i pristupnih cesta za most dana 27.08.2020. godine urađen je noseći sloj asfalta sa krečnjačkim agregatom na mostu debljine 4 cm i gornji nosivi sloj bituminiziranog drobljenca AGNS granulacije 0/32 mm sa bitumenom za ceste u debljini 7 cm na dijelu pristupne ceste za most.
Što se tiče radova na izgradnji mosta preoatalo je da se ugradi ograda na mostu i noseći sloj asfalta. Ograda je pripremljena i uskoro će biti ugrađena.
Habajući sloj asfalta će biti urađen zajedno sa ugradnjom habajućeg sloja na cijeloj dužini pristupne ceste i mosta.
Projekat spajanja urbanog područja Viteza sa Poslovnom zonom obuhvata 4 projekta.
Izgradnja mosta je u završnoj fazi, Izgradnja pristupnih cesta za most je urađena cca 60% planiranih radova, nastavak radova na izgradnji pristupnih cesta od profila P 14 do magistralne ceste M 5 je usporen zbog problema sa eksproprijacijom zemljišta.
Četvrti projekt je izgradnja kružnog toka. Trenutno su u toku pripreme za početak izgradnje kružnog toka kod autobuske stanice.
Ukoliko vremenske prilike dozvole te ukoliko se Budžet općine realizuje prema utvrđenom planu sva četiri navedena projekta mogli bi biti završeni do kraja ove godine.
Realizacijom navedenih projekata urbano područje općine Vitez spojit će se sa Poslovnom zonom i magistralnom cestom  M 5 novoigrađenim saobraćajnicama ukupne dužine preko 2.000 metara i novim mostom. 
 
 
 
                                                                    POMOĆNIK  NAČELNIKA
                                                         
                                                                          Muhamed Rebihić