Objavljeno: 2.9.2020.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA MAGISTRALNU CESTU M 5 U NASELJU BILA

JP “Ceste Federacije BIH” d.o.o. Sarajevo su 2015.godine obećali  da će izgraditi kružni tok na mjestu uključenja lokalne ceste  na Magistralnu cestu M-5 u naselju Bila. Općina Vitez nije poduzimala nikave aktivnosti na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila, nadajući se da će JP “Ceste Federacije BIH”  realizirati dato obećanje. Lokalnom cestom Kalvarija – Magistralna cesta M 5 kreću se teška teretna vozila te je uslijed prevelikog opterećenja mjesto priključenja  jako oštećeno i zbog velikih količina pijeska na kolovozu diže se prašina koja stvara problem stanovništvu i učesnicima u saobraćaju.
U cilju rješavanja ozbiljnog problema na mjestu priključka  lokalne ceste na  Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila, krajem 2019.godine općina Vitez je naručila Idejno rješenje priključka lokalne ceste na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila.
Na osnovu Idejnog rješenja pokrenut je postupak javne nabavke izbora izvođača radova izgradnje priključka lokalne ceste Kalvarija – M 5 na Magistralnu cestu M 5.
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila zaključen je 15.06.2020.godine. Vrijednost ugovora iznosila je 17.892,27 KM.
Izvođač radova je uveden u posao dana 03.07.2020.g.
Izvođač radova je izveo zemljane radove i pripremio teren za asfaltiranje.
U toku izvođenja radova na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila , JP Ceste Federacije BiH dostavili su dana 20.07.2020.godine dopis o početku rekonstrukcije mosta  preko rijeke Bila.
Planirani početak radova na rekostrukciji mosta preko rijeke Bila, bio je 15.08.2020.godine.
Obim radova rekonstrukcije mosta uključuje proširenje kolovaza na mostu 2x(3+0,3) = 6,6 m, uz izgradnju pješačkih staza  1,5 m na način da se prošire obalni oslonci i rasponska konstrukcija  sa obje strane mosta.
Za potrebe odvijanja saobraćaja za vrijeme rekonstrukcije mosta izgradit će se privremena obilaznica  pored mosta sa nizvodne strane, a rijeka Bila će se premostiti Bailey  konstrukcijom. Privremena obilaznica  će se koristiti za jednosmjerni promet i to za smjer Nević polje-  Kaonik, a za suprotni smjer, Kaonik - Nević polje  i pješački promet iz oba smjera  koristit će se postojeći most.
Prema najnovijim informacijama dobijenim od JP Ceste Federacije BiH ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom za rekonstrukciju mosta su potpisani te se očekuje da naredne sedmice radovi zvanično krenu.
Obzirom na činjenicu da su radovi na  izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila u koliziji sa radovima na rekonstrukciji mosta odlučeno je da obustave radovi na izgradnji priključka na magistralnu cestu M 5 u naselju Bila do daljnjeg.

 


POMOĆNIK NAČELNIKA

Muhamed Rebihić