Objavljeno: 2.9.2020.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA MAGISTRALNU CESTU M 5 U NASELJU BILA

JP “Ceste Federacije BIH” d.o.o. Sarajevo su 2015.godine obećali  da će izgraditi kružni tok na mjestu uključenja lokalne ceste  na Magistralnu cestu M-5 u naselju Bila. Općina Vitez nije poduzimala nikave aktivnosti na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila, nadajući se da će JP “Ceste Federacije BIH”  realizirati dato obećanje. Lokalnom cestom Kalvarija – Magistralna cesta M 5 kreću se teška teretna vozila te je uslijed prevelikog opterećenja mjesto priključenja  jako oštećeno i zbog velikih količina pijeska na kolovozu diže se prašina koja stvara problem stanovništvu i učesnicima u saobraćaju.
U cilju rješavanja ozbiljnog problema na mjestu priključka  lokalne ceste na  Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila, krajem 2019.godine općina Vitez je naručila Idejno rješenje priključka lokalne ceste na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila.
Na osnovu Idejnog rješenja pokrenut je postupak javne nabavke izbora izvođača radova izgradnje priključka lokalne ceste Kalvarija – M 5 na Magistralnu cestu M 5.
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila zaključen je 15.06.2020.godine. Vrijednost ugovora iznosila je 17.892,27 KM.
Izvođač radova je uveden u posao dana 03.07.2020.g.
Izvođač radova je izveo zemljane radove i pripremio teren za asfaltiranje.
U toku izvođenja radova na izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila , JP Ceste Federacije BiH dostavili su dana 20.07.2020.godine dopis o početku rekonstrukcije mosta  preko rijeke Bila.
Planirani početak radova na rekostrukciji mosta preko rijeke Bila, bio je 15.08.2020.godine.
Obim radova rekonstrukcije mosta uključuje proširenje kolovaza na mostu 2x(3+0,3) = 6,6 m, uz izgradnju pješačkih staza  1,5 m na način da se prošire obalni oslonci i rasponska konstrukcija  sa obje strane mosta.
Za potrebe odvijanja saobraćaja za vrijeme rekonstrukcije mosta izgradit će se privremena obilaznica  pored mosta sa nizvodne strane, a rijeka Bila će se premostiti Bailey  konstrukcijom. Privremena obilaznica  će se koristiti za jednosmjerni promet i to za smjer Nević polje-  Kaonik, a za suprotni smjer, Kaonik - Nević polje  i pješački promet iz oba smjera  koristit će se postojeći most.
Prema najnovijim informacijama dobijenim od JP Ceste Federacije BiH ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom za rekonstrukciju mosta su potpisani te se očekuje da naredne sedmice radovi zvanično krenu.
Obzirom na činjenicu da su radovi na  izgradnji priključka na Magistralnu cestu M 5 u naselju Bila u koliziji sa radovima na rekonstrukciji mosta odlučeno je da obustave radovi na izgradnji priključka na magistralnu cestu M 5 u naselju Bila do daljnjeg.

 


POMOĆNIK NAČELNIKA

Muhamed Rebihić
 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU