Objavljeno: 12.9.2020.

INFORMACIJA O POČETKU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOSTA NA PREKORIJEKE BILA U NASELJU BILA

Dana 11.09.2020.godine Izvođač radova Struktura d.o.o. Jajce zvanično je uveden u posao na projektu Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bila u naselju Bila.
Na lokaciji izvođenja radova prilikom uvođenja izvođača radova u posao održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici slijedećih institucija:
-  JP “Ceste Federacije BIH” d.o.o. Sarajevo;
-  Općine Vitez
-  MZ Bila
-  TELEKOMA
-  ERONETA
-  JKP Vitkom d.o.o. Vitez
-  Izvođača rodova
-  Nadzora
 
Svi prisutni su se obavezali da će poduzeti potrebne mjere kako bi se projekat  Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bila u naselju Bila realizirao sa što manje problema.
Obim radova rekonstrukcije mosta uključuje proširenje kolovaza na mostu 2x(3+0,3) = 6,6 m, uz izgradnju pješačkih staza  1,5 m na način da se prošire obalni oslonci i rasponska konstrukcija  sa obje strane mosta.
Za potrebe odvijanja saobraćaja za vrijeme rekonstrukcije mosta izgradit će se privremena obilaznica  pored mosta sa nizvodne strane, a rijeka Bila će se premostiti Bailey  konstrukcijom. Privremena obilaznica  će se koristiti za jednosmjerni promet i to za smjer Nević polje-  Kaonik, a za suprotni smjer, Kaonik - Nević polje  i pješački promet iz oba smjera  koristit će se postojeći most.
Obzirom na činjenicu da je dionica puta M5 na mjestu izvođenja radova jako frekventna i da se postojeći pješački prolaz ispod mosta mora privremeno zatvoriti uputit će se poziv Policijskoj stanici Vitez za asistencijom zbog potrebe prolaska učenika preko magistralne ceste M5.
Općina Vitez će sa izvođačem radova i nadzorom nad izvođenjem radova dogovoriti nastavak radova na asfaltiranju priključka na magistralnu cesrtu M5 koji nisu u koliziji sa poslovima rekonstrukcije mosta.
Navedeni radovi će prouzrokavati otežano odvijanje saobraćaja na magistralnoj cesti M5 pa koristimo priliku da zamolimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.POMOĆNIK  NAČELNIKA

Muhamed Rebihić