Objavljeno: 2.10.2020.

Interaktivni panel postavljen u šalter sali općine Vitez

Na veliko zadovoljstvo općinske uprave i stranaka, šalter sala općine Vitez bogatija je za interaktivni panel. Svrha interaktivnog panela je povezivanje građana sa općinskom upravom i dobijanje informacija o radu Općine. Dodirom ekrana otvara se poveznica sa digitalnim svijetom. Panel je postavljen s ciljem da bude pristupačan, jasan i jednostavan.
Na njemu se mogu vidjeti informacije o projektima, javnim pozivima, aktima općine...kontaktima  i drugim važnim informacijama za građane općine Vitez ali i šire.
 
Interaktivni panel je postavljen u sklopu projekta ReLOaD-Regionalni program lokalne demokacije na Zapadnom Balkanu koji financira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.