Objavljeno: 8.10.2020.

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA JU Dom zdravlja Vitez

Na temelju odluke Ravnatelja JU Dom zdravlja Vitez broj:11-01-2956/20 od 08.10.2020.godine, JU Dom zdravlja Vitez, objavljuje

 
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA
 
Poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme pod 2.DOKTOR MEDICINE - 5 izvršitelja u Odjel opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama, objavljen u dnenom listu ,,Oslobođenje" 24.09.2020. godine, web stranici Općine Vitez i web stranici Službe za zapošljavanje KSB/SBK.
Ostali dio teksta Javnog oglasa pod 1. i 3. ostaje nepromijenjen.
Obrazloženje:Dio Javnog oglasa poništava se iz financijskih i epidemioloških razloga.
 
                                                                                         RAVNATELJ
                                                                               Prim.Zoran Pocrnja,dr.med.