Objavljeno: 9.10.2020.

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                   
Broj:01-3-01-3/20-4                                                                        
Vitez; 09.10.2020.godine                                  
 
 
Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m
 
 

XXIV SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
 
Sjednica će se održati dan 14.10.2020. godine (srijeda) sa početkom  u 10 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

  1. usvajanje zapisnika o radu  23.sjednice Općinskog vijeća održane  4.6.2020.godine;
  2. odgovori na vijećnička pitanja;
  3. vijećnička pitanja.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
DNEVNI  RED
 
 
1.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez;
2.Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2020. godine;
3.Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu;
4.Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019.godinu;
5.Izvješće o stanju rješavanja  upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za
   2019. godinu;
6. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po   
   završnim računima za 2019. godinu;
7.Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2020.g);
8.Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz proračuna općine Vitez;
9.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez;
10.Izvješće o radu za 2019.godinu J.U. Dom zdravlja Vitez;
11. Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu;
12. Izvješće o radu za 2019. godinu J.U. Gradska knjižnica “Vitez”;
13. Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019.godinu;
14. Izvješće o radu J.U. Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019.godinu;
15.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez
    (Program rada za 2020.g.);
 
16.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez
     (Program  rada za 2020.g.);
17.Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta;
18.Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje  i korištenje   novoizgrađenih  vodovodnih
     mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac;
19. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana Vitez Centar 1 (Kesten).
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
 

Hidajet  Sivro

 

Ostale vijesti

22.10.2020.   J A V N I P O Z I V ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

21.10.2020.   JKP"Vitkom" doo Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

19.10.2020.   Poziv za nastavak 24. sjednice OV Vitez

14.10.2020.   Općina Vitez sudjelovala u projektu EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije

9.10.2020.   Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

8.10.2020.   PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA JU Dom zdravlja Vitez

8.10.2020.   Općinski načelnik Tomislav Bošnjak-Matić i predsjedatelj OV Hidajet Sivro razgovarali s predstavnicima vjerskih zajednica općine Vitez

7.10.2020.   SCU (Središte za cjeloživotno učenje) organizira susret na temu "Mladi i poduzetništvo"

2.10.2020.   Interaktivni panel postavljen u šalter sali općine Vitez

30.9.2020.   OBAVJEŠTENJE o implementaciji projekta „Asfaltiranje u naselju Vraniska, dionica Crveno Brdce - Vraniska, MZ Rijeka“

24.9.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JU Dom zdravlja Vitez

24.9.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

24.9.2020.   OBAVJEŠTENJE o implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže na potezu raskrsnica Autobusna stanica i BP „INA“ do Osnovne škole

16.9.2020.   6. VIVA FILM FESTIVAL ONLINE OD 16. DO 20. SEPTEMBRA

12.9.2020.   INFORMACIJA O POČETKU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOSTA NA PREKORIJEKE BILA U NASELJU BILA