Objavljeno: 14.10.2020.

Općina Vitez sudjelovala u projektu EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije

U sklopu provođenja projketa “EU za bolju civilnu zaštitu” i realizacije radnog paketa WP 3 Pristup smanjivanju rizika od katastrofa od strane Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, općini Vitez uručena je vrijedna  donacija:
 
- Informatičke opreme ( računalo i laptop – prijenosno računalo).
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara izrađeno sukladno zakonskim podzakonskim aktima Federacije BiH.
- Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća
- Plan zaštite i spašavanja izrađeno sukladno zakonskim podzakonskim aktima Federacije BiH, te europskim metodologijama.
- Softverske platforme GIS (zemljopisni – informacijski sustav) sa mapiranim podacima za općinu Vitez.
 
                                   
 

                                                                                      SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE