Objavljeno: 22.10.2020.

J A V N I P O Z I V ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

J A V N I P O Z I V ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA FIZIČKIM LICIMA REGISTROVANIM KOD NADLEŽNIH OPĆINSKIH ORGANA KOJA SU U 2020. GODINI IMALI PAD OD 20 % I VIŠE OSTVARENOG PROMETA UZROKOVAN PANDEMIJOM COVID-19 U ODNOSU NA ISTI MJESEC 2019. GODINE

Javni poziv (PDF)

Zahtjev (DOCX)