Objavljeno: 20.11.2020.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ ZA 2020. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-11-2-3233/20
Datum, 20.11.2020.g.
 
Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) općinski načelnik raspisuje:
 
JAVNI POZIV  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ  ZA 2020. GODINU
                                                                                                
I-PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz proračuna općine Vitez za 2020.g. za podršku projektima nevladinih organizacija koji se realiziraju u prioritetnim oblastima važećih strateških dokumenata općine Vitez. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Općina Vitez poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez iz sljedeće prioritetne oblasti na zadane teme:

  1. EKOLOGIJA
    1. Unapređenje i zaštita okoliša
  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO
                     2.1. Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja djece sa teškoćama u razvoju, osoba
                 sa invaliditetom i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi
 
        3. SPORT
                    3.1. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz takmičarske aktivnosti i treninge        
 
        4. KULTURA  I MLADI
                   4.1. Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva
                          u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine, promocije knjiga...)
 
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte ne može biti manji od 2.000,00 KM  niti veći  od
5.000 KM po jednom projektu. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da se mogu odobriti sredstva za maksimalno dva  projekta aplicirana na različite prioritetne oblasti. 
 
Općina Vitez zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta treba trajati od jedan (1) do dva (2) mjeseca. Izabrani projekti se trebaju realizirati do 28.02.2021.godine.
 
II-PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
III- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na dnu ove web stranice.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 20. novembra/studenog do 30. Novembra/studenog 2020. Godine do 15,00 h, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info  ili osobno - preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić – Radman i Marija Jozić.
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese 
katica.radman@opcinavitez.info ili marija.jozic@opcinavitez.info. Pitanja se mogu postavljati do 27.studenog/novembra 2020.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar dva radna dana od primanja upita.
 
IV-PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu: Općina Vitez, Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte ,Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
sa naznakom 'za projekte nevladinim organizacijama', ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.
Rok za predaju aplikacija je 30 .studeni/novembar 2020. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Druga strana koverte mora sadržavati  puno ime i adresu aplikanta i puni naziv projekta.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Vitez (
www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine.

 
Napomena: Potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u FBiH (higijensko epidemioloških mjera) s ciljem smanjenja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja u tjeku provođenja projektnih aktivnosti za odobrene projekte.
 
 DOKUMENTACIJA:

Smjernice za aplikante

Obrasci HR jezik:
1. Projektni prijedlog
2. Pregled proračuna
3. Plan aktivnosti i promocije
4. Administrativni podaci o aplikantu
5. Financijska identifikacijska forma
6. Izjava o podobnosti
7. Lista za provjeru
8. Izjava o dvostrukom financiranju

Orasci BS jezik:
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budžeta
3. Plan aktivnosti i promocije
4. Administrativni podaci o aplikantu
5. Finansijska identifikaciona forma
6. Izjava o podobnosti
7. Lista za provjeru
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić