Objavljeno: 23.12.2020.

POZIV za javnu raspravu za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Vitez-centar 1“

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Vitez, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Vitez-centar 1“.
 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 14.10.2020.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Vitez-centar 1“ i Zaključak o provođenju javne rasprave.
 
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.
 
Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem - u vremenu od 23.12.2020. do 06.01.2021.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Vitez-Centar 1“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.