Objavljeno: 23.12.2020.

JAVNI POZIV za izmjenu i dopunu Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez

Pozivamo sve gospodarstvenike, kao i sve eventualno zainteresirane stranke, da uzmu aktivno učešće u postupku izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez.
 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 14.10.2020.godine donijelo Nacrt Odluke izmjeni i dopuni Regulacionog plana za lokalitet „PC-96-2“ Vitez.
 
Cilj donošenja ove Odluke je izrada dopune Regulacionog plana „PC-96-2“ i daljnji razvoj gospodarstva na teritoriji općine Vitez. Naime, na prostoru koji pokriva važeći regulacioni plan „PC-96-2“ izvršena je dodjela uz naknadu skoro svih predviđenih parcela, te se zbog zainteresiranosti gopsodarstvenika ukazala potreba za izmjenom i dopunom navedenog plana u cilju formiranja novih građevnih parcela.
 
Imajući u vidu navedeno, ovim putem vam se obraćamo sa željom da se aktivno uključite u izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana poslovnog centra PC-96-2, te date svoje mišljenje i sugestije u pogledu formiranja građevnih parcela – njihovog oblika, površine, namjene, kao i razmještaja objekata, njihove veličine i katnosti.
 
Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem - u vremenu od 23.12.2020. do 06.01.2021.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez.“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.

PLAN PARCELACIJE (PDF 8.0 MB)

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU