Objavljeno: 25.5.2016.

36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
Sjednica će se održati dana 31.5.2016.godine (UTORAK) sa početkom  u 10,00 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:
a)    usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Općinskog vijeća održane 20.4.2016.godine;
b)   odgovori na vijećnička pitanja;
c)   vijećnička pitanja.
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:            
DNEVNI RED: 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2016.godine;

 2. Prijedlog odluke o utrošku sredstava suficita budžeta iz 2015.godine;

 3. Izvještaj o radu JU Radio Vitez p.o. Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016.godinu;

 4. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva  Vitez  za 2015. godinu;

 5. Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2015. godinu sa procjenom sigurnosne situacije za 2016. godinu;

 6. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020.g.;

 7. Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020. g.;

 8. Prijedlog odluke o davanju načelne saglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);

 9. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala Prostorni plan planine Kruščica);

 10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  „Gornji Vitez“  (MZ Stari Vitez);

 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  „Gornji Vitez“  („Bosna wood“ d.o.o Vitez i Zara Halilović);

 12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“;

 13. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez      (En-Kom,Čardaci, Klas, Kafadar);

 14. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);

 15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                                  Tomislav Bošnjak Matić