Objavljeno: 25.5.2016.

36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
Sjednica će se održati dana 31.5.2016.godine (UTORAK) sa početkom  u 10,00 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:
a)    usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Općinskog vijeća održane 20.4.2016.godine;
b)   odgovori na vijećnička pitanja;
c)   vijećnička pitanja.
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:            
DNEVNI RED: 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2016.godine;

 2. Prijedlog odluke o utrošku sredstava suficita budžeta iz 2015.godine;

 3. Izvještaj o radu JU Radio Vitez p.o. Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016.godinu;

 4. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva  Vitez  za 2015. godinu;

 5. Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2015. godinu sa procjenom sigurnosne situacije za 2016. godinu;

 6. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020.g.;

 7. Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020. g.;

 8. Prijedlog odluke o davanju načelne saglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);

 9. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala Prostorni plan planine Kruščica);

 10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  „Gornji Vitez“  (MZ Stari Vitez);

 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  „Gornji Vitez“  („Bosna wood“ d.o.o Vitez i Zara Halilović);

 12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“;

 13. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez      (En-Kom,Čardaci, Klas, Kafadar);

 14. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);

 15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                                  Tomislav Bošnjak Matić

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom