Objavljeno: 4.2.2021.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025.

Vlada Kantona Središnja bosna/Srednjobosanksog kantona putem resornog Ministarstva i nositelja izrade plana „Ipsa-institut“ d.o.o. Sarajevo provodi aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025.
 
Sabor KSB/SBK usvojio je Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK, te donio Odluku o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Plana (Sl.novine KSB/SBK br. 16/20).
 
Pozivamo sve građane i eventualno zainteresirane stranke, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi tj. u postupku za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025, te date svoje mišljenje i sugestije.
 
Sukladno epidemiološkoj sitaciji, javna rasprava će se održati elektronskim putem - u vremenu od 01.02.2021. do 26.02.2021.godine.
 
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Nacrt Prostornog plana KSB/SBK“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u navedenom roku svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste proslijedili nadležnom Kantonalnom ministarstvu.

ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 2005-2025.godine (PDF)

Prostorni plan - Nacrt, tekstualni dio (PDF)


SLIKOVNI PRIKAZI:

1. Izvod iz PP KSB/SBK 2005

2. Sintezni prikaz postojećeg stanja

3. Sistem naseljenih mjesta

4. Urbana područja sa režimom građenja

5. Poljoprivredno zemljište

6. Šumsko zemljište

7. Vode i vodna infrastruktura

8. Energetska infrastruktura

9. Mineralne sirovine

10. Saobraćajna infrastruktura

11. Prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe

12. Privredna, društvena i komunalna infrastruktura

13. Ugrožena područja

14. Posebno zaštićeni prostori

15. Sintezni prikaz korištenja prostora

16. Projekcija prostornih sistema naseljenih mjesta

17. Projekcija razvoja privredne javne infrastrukture

18. Projekcija prostornih sistema razvoja okoline
Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom